04   

, , , , , , ,

imenu.tw 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(2) 人氣()

07  
內頁設計,可以看得到裡面的菜色有哪些

, , , , , , , , , , ,

imenu.tw 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

DSC_0016  

, , , , , ,

imenu.tw 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

menu05   

, , , , , , , , , , , ,

imenu.tw 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

01  

, , , , , , , , , , , ,

imenu.tw 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 

, , , , , , , , , ,

imenu.tw 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 01  

封面和內容樣子  

, , , , , , , ,

imenu.tw 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

KS6Jo_BQrU3ICK90SSGe7Q  

現代低調奢華的視覺!  

, , , , , , ,

imenu.tw 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

IRm_yiz5arTSXkRO0HkAxg  

封面特寫

, , , , , , , ,

imenu.tw 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 客製化名片、菜單設計五個流程

, , , , ,

imenu.tw 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

1 2